Deze auto is sinds het overlijden van Eric (08-01-2009) geschonken aan Eric z,n goede vriend Chiel, die de auto zo veel mogelijk in de stijl van Eric zal proberen af te bouwen.
Click image for better view !!

 

 

 

 

 

 

Click image for
Click image for better view !!
better view !!