Disclaimer
De gegevens over "ons"op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over "ons" te verstrekken. Ze zijn niet bedoeld als advies en moeten niet gezien worden als een aanbod om "beetspeedengines.nl" onderdelen te kopen of te verkopen. (Auto)bezitters moeten deze informatieverstrekking niet zien als bedoeld om in relatie gebracht te worden met beslissingen over het wel of niet zwanger maken van je/een partner(s), van welke aard dan ook.

Beetspeedengines.nl is niet verantwoordelijk voor schade/letsel toegebracht aan uw of iemand anders z,n auto/motor/partner van welke aard dan ook.

De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Ik kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.